Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna? Här kommer några exempel på återkoppling jag fått efter olika uppdrag:


Projektledning

“Mycket bra och saklig information levererad på ett tydligt och inspirerande sätt. Stort tack!

– Projektpresentation för intressenter och projektägare –


“Pia,
tack för ett strålande genomfört projekt. Utan ditt intresse och nyfikenhet hade resultatet inte blivit alls detsamma. Också din förmåga att få fram nya tankesätt under våra möten har varit till stor gagn för oss alla tycker jag! Jag lyfter alltså min största hatt för dig!
Lycka till med nya projekt och äventyr!”

– Återkoppling efter ett avslutat projekt –


“13-projektet”
Projektleder 13 kommuner i centrala och östra delen av Skåne samverkar och driver frågan om hur utbyggnad av bredband kan ske på HELA landsbygden i Skåne

Läs artikel här: Klicka här

Rapport som kom ut av projektet. Klicka här


Workshops

“Att fundera över sig själv, kollegor och relationerna är värdefull input för det fortsätta arbetet”

“Bra ämne/program. Vi “fyrkantiga” behöver bli bättre på att stanna upp och diskutera den här typen av frågor”

Utdrag från utvärderingar av 1 dags workshop, Region Skåne


“Bra start för att börja öppna sig själv. Kommer att bygga teamkänslan på XXX.”

 Återkoppling från chef / uppdragsgivare en dags workshop ledning


“Very informative. Good exercises. We need to do this again as a follow up with the same group.This is very useful.”

Feed back from participant at one day leadership workshop.


Företagsspecifik presentation

“Tack för din medverkan igår under vår konferens 🙂 Bra och tydlig presentation, så kul att du kunde medverka!”


“Tack för en bra presentation idag! Det gjorde att vi fick igång bra diskussioner efteråt.” (företagsspecifik presentation)

Uppdragsgivare/Chef, MKB Fastighets AB


Arbete i ledningsgrupp

“Mötet med dig skapade mycket bra och nyttiga interna diskussioner som gör att vi framöver kommer att genomföra….” 

Uppdrag i ledningsgrupp


Gruppcoaching

”Projektledaren var inspirerande och lyckades aktivera deltagarna på ett bra sätt. Hon bidrog till ett öppet och tillåtande samtalsklimat. Hon beskrevs som ”neutral”, ”inspirerande”, ”utvecklande” och ”utrymmesgivande”. Samtliga deltagare uttryckte att programmet har bidragit till personlig utveckling. Självbilden har blivit tydligare och medvetenheten om de egna resurserna samt tilltron till den egna förmågan har ökat. Drivkrafter, möjligheter och mål har tydliggjorts. Den egna viljan och och också hinder har ventilerats samt medvetandegjorts. Detta har inneburit ett fokus på möjligheter, vilket skapat förutsättningar för ett mer aktivt förhållningssätt.”

Hämtat ur utvärdering av gruppcoaching
(utvärdering gjord av tre psykologistuderande)


Tillfällig chef

”Pia har snabbt vuxit in i rollen som chef och ledare hos oss. Hon arbetar med en tydlig helhetssyn, besitter en stor kommunikativ skicklighet och är en mycket positiv ledare som tycker om att coacha och hantera personal.”  

Chef  (Uppdrag: tillfällig chef)


”Jag saknar dig som chef! Du kom in med nya vindar och fick mig att göra ett ryck med sådant som jag – ibland av bekvämlighet – inte orkat ta itu med. Jag blev väldigt glad av ditt sätt att vara och att visa dig intresserad av min utveckling och mitt jobb och göra mig delaktig i ditt tänk. Tack för att du ruskade liv i mig igen!!”

Mail från fd anställd
(uppdrag som tillfällig chef)


”På kort tid har Pia etablerat goda kontakter, relationer och upparbetat ett påtagligt förtroende. Hon har fokus på utveckling av medarbetare och driver gärna förändring. Pia är mycket engagerad i arbetet och hon har varit viktig för arbetsklimatet i arbetslaget, i ledningsgruppen och inom vår enhet.”

”Pia har tillfört nya dimensioner i lednings- och utvecklingsarbetet och har arbetat affärsmässigt och framåtriktat. Hon är lojal men har också egna tydliga uppfattningar.”

Referens från uppdragsgivaren i arbete som vikarierande chef, LFV


Föreläsningar & inspirerande föredrag

“Tack för en givande och intressant frukostföreläsning i morse. Du förmedlar ditt budskap på ett enkelt och positivt sätt. Det känns som en förmån och väldigt trevligt att få presentera dig för våra chefsmedlemmar. Deltagarna var både nöjda och inspirerade när de lämnade lokalen.”

                                                     Mail från beställare av föreläsningen “Framtidens ledarskap”


“Stort tack för ett mycket intressant föredrag! Den bästa kommentaren som du lyfte fram under fördraget var när andra personer om och om igen kommer sent med uppdrag och då…// Den kommentaren ska jag använda! :-)”

                                                     Mail från deltagare på föreläsningen “Framtidens ledarskap”


“Hej Pia, 
tack för seminariet i fredags! Det är fantastiskt roligt att du på ett engagerande sätt och med värme motiverar chefer att bli bra ledare!”  

                                                    Mail från deltagare på föreläsningen “Framtidens ledarskap”


“Tack för ett mycket intressant föredrag”

                                                   Mail från deltagare på föreläsningen “Framtidens ledarskap”


“Pia är en fantastisk föreläsare. Vilket engagemang det blev när hon pratade om ledarskap.”
                                              Återkoppling från arrangör av föreläsningen “Framtidens ledarskap”


“Jättebra föredrag! Kul att många ställde frågor och att du fick igång en så bra dialog.”
                                                  Mail från beställare av föreläsningen “Framtidens ledarskap”


Läs artikel av Naturvetarna efter föreläsning om Framtidens ledarskap
KLICKA HÄR