Förstudie om fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne

Under 9 månader var jag projektledare för “Förstudie om fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne”. Kartlade bredbandssituationen i 13 kommuner (2/3 av Skånes yta). Ledde gruppen och skapade ett gott samarbete. Resultatet blev:

  1. Den gemensamma rapporten blev uppmärksammad i kommuner, regionalt och även nationellt av Bredbandsforum.
  2. Det goda samarbetet mellan de 13 kommunerna ledde till att “13-projektet” skapades och levde vidare ytterligare 1,5 år till under min ledning. Vi påverkade och drev aktivt på frågan om fiberutbyggnad på landsbygden. Och… nätverket lever vidare än idag 2 år efter det att förstudien avslutats.

Såhär beskrevs projektet:

Utbyggnad av bredband förväntas idag ske av marknadens aktörer vilket gör att många kommuner inte har en konkret plan för hur utbyggnad ska ske. Trots att bredbandsfrågan i grunden inte ägs av kommunerna så riskerar frågan ändå att hamna i knät hos respektive kommun. När utbyggnad inte sker på landsbygden och när byaföreningar får avslag på sin ansökan om statliga bidrag vänder de sig till sin kommun.

Förstudie om fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne fokuserar på:
• Var riskerar kommunerna att få områden där infrastruktur i form av fibernät inte kommersiellt kommer att byggas ut?

• Vilka strategier kan kommunerna ha för att kunna hantera bredbandsfrågan på ett bra sätt?

• Rapporten innehåller också en kartläggning av de 13 kommunernas sätt att hantera bredbandsfrågan och hur utbyggnad av fibernät sker i respektive kommun.

Förstudien har genomförts av kommunerna Bromölla, Eslöv, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge.

Denna förstudie heter formellt ”Förstudie om fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne” men kallas i dagligt tal för ”13-projektet”. Två år efter förstudien avslutats finns fortfarande nätverket kvar och erfarenhetsutbyte/kontinuerlig dialog sker.

Läs rapporten (PDF)

Press

Förstudien uppmärksammades av Bredbandsforum. Se notis hämtad från Kristianstadsbladet nedan: