Välkommen!

Du har kommit till Pia Vingestråhle – ledarskapskonsult och författare – som erbjuder konkreta utvecklingsmöjligheter, inspirerande workshops och seminarier för er verksamhet.

Vem är jag?

Pia_V_Jag är civilekonom med inriktning mot organisation, strategi & ledarskap. Med mig i bagaget har jag också studier i pedagogik och en coachutbildning (ICF – år 2005).

Jag har 25 års erfarenhet som chef och ledare i olika roller, både inom privat och offentlig sektor. Har även erfarenhet av ledningsarbete i styrelser, styrgrupper och ledningsgrupper.

Har erfarenhet av:
– strategisk ledarutveckling
– executive coaching
– workshops i samband med förändringsarbete
– tillfällig chef vid vakanser

Jag är en reflekterande problemlösare som tycker om utmaningar. Min styrka är att vända en negativ utveckling till en positiv. Att strukturera upp, inspirera och få människor med är en viktig del i detta.

Jag är författare till tre böcker: “Framtidens ledarskap”, “Jag vill ha en bättre chef – Nu!” och “Från Zombie till Superchef”. Alla med samma mål: Att skapa hållbara och framgångsrika organisationer.

Vad gör jag idag?

Jag hjälper människor och organisationer att växa och utvecklas. Mitt fokus ligger på verklig utveckling och förbättring. Det innebär att jag inte stannar vid teorier eller modeller utan arbetar med och lyfter fram det dagliga, praktiska ledarskapet som just är grunden för att skapa bättre resultat och ett gott arbetsklimat i företag och organisationer.

Väljer du mig som samarbetspartner kommer du och dina medarbetare att få nya perspektiv och nya idéer som leder framåt.

Varför arbeta med förändring och utveckling?

I många verksamheter genomförs processkartläggning, kvalitetsuppföljning eller implementering av olika teorier och modeller. Stort fokus och mycket tid spenderas på att få dessa delar på plats. Det är dock inte alltid att implementering av nya modeller och teorier verkligen leder till den utveckling man önskar. Det är inte alltid man når hela vägen fram.

Det är viktigt att komma ihåg att ett konkret arbete för att verkligen inkludera och “få människor med” alltid måste finnas för att verksamheten ska utvecklas och er planerade förändring ska få verkligt genomslag i praktiken. Det handlar inte om att ta bort arbetet med uppföljning och kartläggning eller teorier och modeller. Det handlar istället om att även få med det praktiska ledarskapet – och att i vardagliga situationer leda människor väl. Jag kan hjälpa er med detta. Att komplettera era planer och strategier med att också skapa verklig förändring som når hela vägen ut och genomsyrar er verksamhet – det ger positiva effekter.

Satsar ni på att ha ett bra praktiskt ledarskap blir ni ett företag med verkligt engagerade medarbetare. Då har ni ett stort försprång framför era konkurrenter. Genom “att ni har alla med” kommer ni att kunna leverera bättre kvalitet och därigenom få nöjda kunder. 

Välkommen till min webbsida!

Pia Vingestråhle