Förstudie om fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne

Under 9 månader var jag projektledare för “Förstudie om fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne”. Kartlade bredbandssituationen i 13 kommuner (2/3 av Skånes yta) och ledde gruppen och skapade ett gott samarbete. Resultatet blev:

  1. Den gemensamma rapporten blev uppmärksammad i kommuner, regionalt och även nationellt av Bredbandsforum.
  2. Det goda samarbetet mellan de 13 kommunerna ledde till att det s.k. 13-projektet skapades och levde vidare 1,5 år till under min ledning. Vi påverkade och drev aktivt på frågan om fiberutbyggnad på landsbygden. Och… nätverket lever vidare än idag 2 år efter det att förstudien avslutats.

Såhär beskrevs projektet:

Utbyggnad av bredband förväntas idag ske av marknadens aktörer vilket gör att många kommuner inte har en konkret plan för hur utbyggnad ska ske. Trots att bredbandsfrågan i grunden inte ägs av kommunerna så riskerar frågan ändå att hamna i knät hos respektive kommun. När utbyggnad inte sker på landsbygden och när byaföreningar får avslag på sin ansökan om statliga bidrag vänder de sig till sin kommun.

Rapporten fokuserar på:
• Var riskerar kommunerna att få områden där infrastruktur i form av fibernät inte kommersiellt kommer att byggas ut?

• Vilka strategier kan kommunerna ha för att kunna hantera bredbandsfrågan på ett bra sätt?

• Rapporten innehåller också en kartläggning av de 13 kommunernas sätt att hantera bredbandsfrågan och hur utbyggnad av fibernät sker i respektive kommun.

Förstudien har genomförts av kommunerna Bromölla, Eslöv, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge.

Denna förstudie heter formellt ”Förstudie om fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne” men kallas i dagligt tal för ”13-projektet”. Två år efter förstudien avslutats finns fortfarande nätverket kvar och erfarenhetsutbyte/kontinuerlig dialog sker.

Läs rapporten (PDF)