Workshops

Jag erbjuder workshops för styrelse, ledningsgrupp, arbetsgrupp, projektgrupp mm. Workshops fungerar bäst för mindre eller medelstora grupper.

Mål med en workshop varierar. Några exempel:

  • Få klarhet i hur vi på avdelningen/enheten kan arbeta mer effektivt tillsammans
  • Skapa bättre kvalitet: Att inte enbart ha fokus på VAD vi gör – utan också på HUR vi gör det
  • Bli bättre på att möta kunder / beställare / andra i organisationen
  • Få en samsyn om vart vi är på väg och skapa en gemensam målbild
  • Skapa en gemensam bild av vad vi behöver fokusera på för att bli bättre
    osv

En workshop skräddarsys och anpassas utifrån era önskemål och krav.

folk