Workshops

Jag erbjuder workshops för styrelse, ledningsgrupp, arbetsgrupp, projektgrupp mm. Workshops fungerar bäst för mindre eller medelstora grupper.

Mål med en workshop varierar. Några exempel:

  • Få en samsyn om vart vi är på väg och skapa en gemensam målbild
  • Workshop kring hur vi löser ett specifikt problem
  • Få klarhet i hur vi kan arbeta bättre tillsammans
  • Skapa bättre kvalitet: Att inte enbart ha fokus på VAD vi gör – utan också på HUR vi gör det
  • Bli bättre på att skapa goda relationer med kunder / beställare / andra i organisationen
  • Skapa en gemensam bild av var vi står och vart vi är på väg.
  • Hur blir vi mer konkurrenskraftiga? Vad behöver vi utveckla?
    osv

En workshop skräddarsys och anpassas utifrån målgrupp och var ni befinner er just nu.