Tillfällig chef

En tillfällig chef är ett utmärkt alternativ i situationer då den egna kompetensen inte räcker till. Då är det viktigt att hitta en person som snabbt kan sätta sig in i verksamheten och med öppenhet är beredd att gå in i rollen.

Jag har erfarenhet av att gå in i olika roller som tillfällig chef – interimschef. Arbetat i olika branscher och på olika nivåer. Van vid att hantera och möta nya problem och utmanande situationer.

Exempel på situationer där en tillfällig chef kan vara aktuell:

  • Vid tillfälliga luckor
    I samband med föräldraledighet, sjukdom, avhopp, uppsägning eller ”mellan chefer” – innan ordinarie befattningshavare är på plats
  • Vid förändring
    I samband med förändring eller när problem uppkommer som måste hanteras – t.ex. dålig stämning, negativt resultat etc.
  • Förstärkning av organisationen
    Vid tillfälliga toppar, expansion, stora projekt etc.

Du binder inte upp dig i anställning. Jag går in i organisationen – och lämnar då uppdraget är slutfört. Enkelt och professionellt.

Jag är en reflekterande problemlösare som kan vända en negativ utveckling till en positiv. Bra på att strukturera upp, inspirera och få människor med. “Står stabilt när det blåser”. Hanterar även konflikter och låsta situationer.

Kontakta mig förutsättningslös för information om tillgänglighet och upplägg.

Läs mer om vad kunderna tycker HÄR