Tillfällig chef

En tillfällig chef är ett utmärkt alternativ i situationer då den egna kompetensen inte räcker till. Då är det viktigt att hitta en person som snabbt kan sätta sig in i verksamheten och med öppenhet är beredd att gå in i rollen.

Vi går in i olika roller som tillfällig chef / interimschef. Vi har erfarenhet från olika branscher och olika nivåer. Kan möta och hantera nya problem och utmanande situationer.

Exempel på situationer där en tillfällig chef kan vara aktuell:

  • Vid tillfälliga luckor
    I samband med föräldraledighet, sjukdom, avhopp, uppsägning eller ”mellan chefer” – innan ordinarie befattningshavare är på plats
  • Vid förändring
    I samband med förändring eller när problem uppkommer som måste hanteras – t.ex. dålig stämning, negativt resultat etc.
  • Förstärkning av organisationen
    Vid tillfälliga toppar, expansion, stora projekt etc.

Du binder inte upp dig i anställning. Vi går in i organisationen – och lämnar då uppdraget är slutfört. Enkelt och professionellt.

Vi har reflekterande problemlösare som kan vända en negativ utveckling till en positiv. Vi skapar struktur, inspirerar och får människor med. “Står stabilt när det blåser”. Erfarenhet av att hantera konflikter och låsta situationer.

Kontakta oss gärna för förutsättningslös diskussion angående tillgänglighet och upplägg.

Läs mer om vad kunderna tycker HÄR