Tillfällig chef

En tillfällig chef kan vara ett utmärkt alternativ i en situation då den egna kompetensen inte räcker till. Då är det viktigt att hitta en person som snabbt kan sätta sig in i verksamheten och med öppenhet och engagemang är beredd att gå in och axla rollen.

Jag har erfarenhet från olika branscher och arbete på olika nivåer. Har erfarenhet av att leda verksamhet, möta och hantera nya problem och utmanande situationer.

Exempel på situationer där en tillfällig chef kan vara aktuell:

  • Vid tillfälliga luckor
    I samband med föräldraledighet, sjukdom, avhopp, uppsägning eller ”mellan chefer” – innan ordinarie befattningshavare kommer på plats
  • Vid förändring
    I samband med förändring eller när problem uppkommer som måste hanteras – t.ex. dålig stämning, negativt resultat etc.
  • Förstärkning av organisationen
    Vid tillfälliga toppar, expansion, stora projekt etc.

Du binder inte upp dig i anställning. Vi går in i organisationen – och lämnar då uppdraget är slutfört. Enkelt och professionellt.

Har erfarenhet av att vända en negativ utveckling till en positiv. Kan skapa struktur, inspirera och få människor med. “Står stabilt när det blåser”. Erfarenhet av att hantera konflikter och låsta situationer.

Kontakta mig gärna för förutsättningslös diskussion angående tillgänglighet och upplägg.

Läs mer om vad kunderna tycker HÄR