Ledarutveckling

I rollen som chef och ledare är din utveckling viktig. Jag erbjuder ledarutveckling för chefer och ledare. Även du som är intresserad av att utvecklas i din roll som medarbetare är välkommen.

Leder du dig själv väl så har du bättre förutsättningar att hitta en bra balans och trivas med livet.

Här kommer några exempel på vad jag kan hjälpa dig med.


Vässa och utveckla ditt ledarskap

1. Vi tittar på vilka dina styrkor och dina svagheter i den roll där du befinner dig idag.

2. Vi ser över de områden du upplever som utmanande. Vi skapar en plan för vilka delar du kan utveckla och vässa. Vi tittar på vilka faktorer som kan utvecklas för att skapa bästa effekt för att lyfta ditt ledarskap.

3. Du kommer att uppleva ny trygghet i de delar som du tidigare känt osäkerhet inför. Du får ny inspiration och större kraft att ta tag i de “surdegar” som du tidigare undvikit. Jobbet som chef börjar kännas mer enkelt. Ditt motstånd mot vissa uppgifter minskar. Du känner dig mer bekväm i rollen.


Skapa en vision för ditt ledarskap

1. Vi går igenom ditt sätt att leda. Vi kartlägger och diskuterar det ledarskap som just du vill utöva.

2. Vi tar fram och skapar en vision som är förankrad i vem du är och hur just du vill leda.

3. Med en egen vision för hur du vill leda kommer du att få en större trygghet i rollen som chef och ledare. Du känner en stabilitet i din arbetssituation och du leder dig själv på ett bra sätt i det dagliga arbetet. Du blir tydligare, din stress minskar och du kan hantera problem du möter på ett bättre sätt.


Skapa bättre relationer

1. Vi tittar på vilka relationer du har idag där du befinner dig. Vi ser över hur dessa ser ut och karlägger vilka som fungerar bra respektive mindre bra.

2. Vi ser över vad som hindrar dig i de relationer som inte fungerar. Vi finner vägar för att hantera de utmaningar du står inför.

3. Du kommer att kunna se nya sätt att hantera de relationer som “skaver”. Du kommer att känna dig mer trygg i mötet med de människor där relationen tidigare inte fungerat så väl.


Vänd en negativ situation till en positiv

1. Vi går igenom din situation och ser över hur den ser ut idag.

2. Vi identifierar problemområden och fastställer inom vilka områden de negativa delarna finns. Vi ser över ditt förhållningssätt och ditt agerande. Vi tittar på vägar och på vad som hindrar dig från att skapa en bättre situation.

3. Du kommer att uppleva att din arbetssituation blir mer positiv. Du kommer att kunna leda dig själv på ett bättre sätt på jobbet. Du kommer att uppfatta din situation som mer lätthanterlig och därför blir du mindre krampaktig eller kämpande på jobbet. Du kommer att känna en inre tillfredsställelse och tyngden på dina axlar kommer att minska.


Vässa ditt personlig ledarskap – det är “värt varje krona”

För mig är din utveckling i fokus. Jag arbetar med att hjälpa människor förbi hinder och vanor som man annars hade återupprepat och fått leva med under många år. Att hjälpa chefer och ledare att utvecklas för att använda hela sin potential är något jag brinner för.

Förutom att jag har lång ledarerfarenhet och är utbildad ICF-coach har jag också under många år kontinuerligt lagt tid på min egen utveckling genom att ha bra coacher och mentorer. Detta för att ständigt kunna växa och utvecklas som människa och i min yrkesroll.

Idag inser alltfler att en bra mentor eller ett bra bollplank inte bara är “bra att ha” – utan att det faktiskt är en förutsättning för att lyckas och för att kunna trivas, må bra och utvecklas i sin yrkesroll.


Hur går det till?

Vi utgår alltid ifrån var du befinner dig just nu. Det är vanligt med dessa arbetssätt:

a) Vi skräddarsyr tillsammans ett upplägg utifrån din specifika situation och dina mål. Vi träffas regelbundet och följer det upplägg vi kommit överens om.
b) Vi träffas regelbundet, utan agenda, och du lyfter kontinuerligt fram vilka utmaningar du står inför just nu.

Kontakta mig gärna per e-post så får du mer information. Arbetar i hela Sverige.