Konsult / Analys / Rapport

Med 25 års erfarenhet som chef och ledare har erfarenhet av förändringsledning, verksamhets-/organisationsutveckling, strategiska IT-frågor, digitalisering, ledarutveckling och konflikthantering.

Erbjuder:
– Kartläggning / Analys / Rapport
– Ledarstöd 
– Ledarskap i digital utveckling

Exempel på utredning/rapport/kartläggning:
Förstudie för fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne (2017)
Läs rapport – klicka här (PDF)
– Kartläggning Kluster och innovationsfrämjande miljöer 2008 samt 2013/14.
Resultat kartläggning 1 (PDF)
Resultat kartläggning 2 (PDF)