Analys / Rapport

Med mångårig erfarenhet som chef och ledare har jag erfarenhet av förändringsledning, verksamhets-/organisationsutveckling, strategiska IT-frågor, digitalisering, ledarutveckling och konflikthantering.

Erbjuder:
– Kartläggning av verksamhet
– Analys vid problem
– Risk- och konsekvensanalys
– Framtagning Verksamhetsplan 
– Analys digitalisering
– Analys av verksamhetens behov – inför inköp av exempelvis systemlösning eller inför projektstart
– Riskgranskare projekt
– Exitsamtal

Exempel på utredning/rapport/kartläggning:
Förstudie för fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne (2017)
Läs rapport – klicka här (PDF)


– Kartläggning Kluster och innovationsfrämjande miljöer 2008 samt 2013/14.
Resultat kartläggning 1 (PDF)
Resultat kartläggning 2 (PDF)